GILLINGE MC-SKOLA INFORMATION 2022

Vad hände med GILLINGE MC SKOLA AB?

Gillinge MC-SKOLA AB Startades av Alex Olivera & Stefan Runberg 2017 och växte snabbt till en av de mest omtyckta mc-skolorna i Stockholm.
Vad gör en SKOLA till en speciell skola? Namnet? Motorcyklarna? Medarbetarna? 
Alex kommer jobba på Svensk Trafikutbildning AB
Jannika kommer jobba på Svensk Trafikutbildning AB
Johan  kommer jobba på Svensk Trafikutbildning AB
Stefan kommer jobba på Qdrive AB
Uffe kommer jobba på Svensk Trafikutbildning AB
Gillinge MC-SKOLA AB ägdes till 50% av Stefan Runberg & Alex Olivera.
försattes i konkurs 2021-11-19 då det saknades förutsättningar att bedriva verksamheten. Har ni frågor om konkursen kan ni vända er till 

Christensson & Roth Advokater 

Tel: +46 8 545 070 60

Vi önskar alla kunder lycka till.